Info

Obsah blogu "Genealogie Hradil" k 26. 05. 2019 najdete zde klikni na text pod:

Jak vyhledávat pomocí obsahu, platí pro všechny záložky
Na anonymní dotazy nebude reagováno, budou posílány do spamu.
Nepomáhám s přečtením starých textů, na FB je dost skupin, kde si lidé pomáhají se čtením.

sobota 29. července 2023

O kulturním životě našich krajanů za velkou louží v Chicagu

 V časopisu 100+1 je článek s názvem:

"Vzdělat i pobavit: Kulturní život krajanů v Chicagu provázela česky psaná periodika"

Rozkvět kulturního a společenského života českých krajanů v Chicagu provázel i česky psaný tisk. Na začátku 20. století tamější tiskárny v tomto jazyce chrlily neuvěřitelných sto padesát periodik

 19.07.2023 - Martin Nekola


Celý článek najdete na adrese >>>

pondělí 29. srpna 2022

Hledáte sňatky v jednotlivých státech USA?

Na FamilySearch pro to mají zvláštní stránky pro hledání. Tady jsem si našel ty stránky pro státy Indiana, Illinois a Michigan, kde nyní hledám. Jak budete vidět stav zpracování je v každém státě jiný.

 Přeložil jsem to co mají na jednotlivých stránkách pomocí "DeepLTranslator"

Indiana

Indiana Marriages, 1811-2019

Indexed in partnership with the Indiana Genealogical Society. Index and images of marriages recorded in the Indiana Territory and in the state of Indiana between 1811 and 2019.

HOW TO USE THIS COLLECTION     BROWSE ALL 1,259,299 IMAGES

 https://www.familysearch.org/search/collection/1410397

Cz

Sňatky v Indianě, 1811-2019

Indexováno ve spolupráci s Indiana Genealogical Society. Rejstřík a obrázky sňatků uzavřených na území Indiany a ve státě Indiana v letech 1811-2019.

JAK POUŽÍVAT TUTO SBÍRKU PROHLÉDNĚTE SI VŠECH 1 259 299 OBRÁZKŮ

 

Indiana Marriages, 1780-1992

Name index to marriage records from the state of Indiana. Microfilm copies of these records are available at the Family History Library and Family History Centers. Due to privacy laws, recent records may not be displayed. The year range represents most of the records. A few records may be earlier or later.

HOW TO USE THIS COLLECTION

https://www.familysearch.org/search/collection/1674830

Cz

Sňatky v Indianě, 1780-1992

Jmenný rejstřík k záznamům o sňatcích ze státu Indiana. Mikrofilmové kopie těchto záznamů jsou k dispozici v Knihovně rodinné historie a v Centrech rodinné historie. Vzhledem k zákonům o ochraně osobních údajů nemusí být zobrazeny nejnovější záznamy. Rozsah let představuje většinu záznamů. Několik záznamů může být dřívějších nebo pozdějších.

JAK POUŽÍVAT TUTO SBÍRKU

 

Illinois

Illinois, Cook County Marriages, 1871-1968

Name index of marriage licenses and returns recorded at Cook County, Illinois - including the City of Chicago.

HOW TO USE THIS COLLECTION

https://www.familysearch.org/search/collection/1463145

 Cz

Illinois, Cook County Marriages, 1871-1968

Jmenný rejstřík sňatkových povolení a přiznání zaznamenaných v okrese Cook County ve státě Illinois - včetně města Chicaga.

JAK POUŽÍVAT TUTO SBÍRKU

 

Illinois Marriages, 1815-1935

Name index to marriage records from the state of Illinois. Microfilm copies of these records are available at the Family History Library and Family History Centers. Due to privacy laws, recent records may not be displayed. The year range represents most of the records. A few records may be earlier or later.

HOW TO USE THIS COLLECTION

https://www.familysearch.org/search/collection/1680829

 Cz

Sňatky v Illinois, 1815-1935

Jmenný rejstřík sňatkových záznamů ze státu Illinois. Mikrofilmové kopie těchto záznamů jsou k dispozici v Knihovně rodinné historie a v Centrech rodinné historie. Vzhledem k zákonům o ochraně osobních údajů nemusí být zobrazeny nejnovější záznamy. Rozsah let představuje většinu záznamů. Několik záznamů může být dřívějších nebo pozdějších.

JAK POUŽÍVAT TUTO SBÍRKU


Michigan

Michigan Marriages, 1822-1995

Name index to marriage records from the state of Michigan. Microfilm copies of these records are available at the Family History Library and Family History Centers. Due to privacy laws, recent records may not be displayed. The year range represents most of the records. A few records may be earlier or later.

HOW TO USE THIS COLLECTION

https://www.familysearch.org/search/collection/1675359

Cz

Sňatky v Michiganu, 1822-1995

Jmenný rejstřík k záznamům o sňatcích ze státu Michigan. Mikrofilmové kopie těchto záznamů jsou k dispozici v Knihovně rodinné historie a v Centrech rodinné historie. Vzhledem k zákonům o ochraně osobních údajů nemusí být zobrazeny novější záznamy. Rozsah let představuje většinu záznamů. Několik záznamů může být dřívějších nebo pozdějších.

JAK POUŽÍVAT TUTO SBÍRKU

 

Michigan Marriages, 1868-1925

Name index and images of marriages recorded in the State of Michigan between 1868 and 1925. In some instances, marriages were celebrated and recorded in a county different from the county where the marriage license was issued.

HOW TO USE THIS COLLECTION      BROWSE ALL 116,995 IMAGES

https://www.familysearch.org/search/collection/1452395

Cz

Michiganské sňatky, 1868-1925

Jmenný rejstřík a obrázky sňatků uzavřených ve státě Michigan v letech 1868-1925. V některých případech byly sňatky uzavřeny a zaznamenány v jiném okrese, než ve kterém bylo vydáno povolení k sňatku.

JAK POUŽÍVAT TUTO SBÍRKU - PROHLÉDNĚTE SI VŠECH 116 995 OBRÁZKŮ


Ať se vám daří v hledání