Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

úterý 31. ledna 2017

Hledáte informace o příbuzných v Rusku před druhou světovou válkou a dále do minulosti

     Pokud se zamyslíme na historickým vývojem oblastí, které byli rozděleny mezi Prusko, Carské Rusko a Rakousko Uhersko, zjistíme z pozdějšího vývoje (po I. sv. válce), že došlo k rozpadu na různé nové nástupnické státy a jejich další vývoj a změny hranic. 
     Na základě těchto historických událostí se mohli lidé stát příslušníky různých států a přitom se nemuseli hnout z rodného města.

Proto, když hledáme předky v této oblasti měli bychom si položit mimo jiné tyto otázky:

1)  Z jaké doby a z jakého místa máte poslední data (poslední věrohodná data) o předcích
2)  O kterou část Ruska by se mělo jednat?
  a)  Rusko (SSSR) časově mezi světovými válkami
b)  Kam toto území spadalo začátkem dvacátého století? Carské Rusko, Rakousko Uhersko, Prusko)
        c)  K jakému státu toto území připadlo po I. sv. válce?
                 ca) Polsko
                 cb) Rusko (v pozdější době SSSR)
                 cc) Pobaltské státy (Litva, Lotyš, Estonsko)
                 cd) Finsko
3)  K jakému státu připadlo území, kde jsou poslední informace po rozpadu SSSR?
4)  Jakého byli předci případně vyznání? (pravoslaví, římští katolíci, …)
5)  Jak a kdy se předkové do naší republiky dostali?
       5A) Čas kdy do našeho státu došli (státní útvary co na našem území existovali)
       5B) Za jakých okolností přišli
a)  S legionáři
b)  Utekli po říjnové revoluci
c)  Přišli do republiky po rozpadu Carského Ruska nebo Rakousko-Uherka
d)  Byli potomky Čechů, Moravanů nebo Slováků co odešli na pobídky Ruského cara (Volynští Češi a podobně)
e)  Jiné důvody

       Po zjištění těchto informací se dá lépe stanovit jak postupovat při pátrání po předcích. Možnosti zde nerozepisuji, protože každý případ se musí individuálně posoudit, jak z předešlých otázek vyplývá je to složitější kombinace.


Poznámka:
  Matriky byli historicky vedeny Katolickou církvi a nařízením papeže. Po povolení evangelické víry a později i dalších církví matriky vedli i ony, později stát začíná vést civilní matriky. Části Evropy, kde byla 

  • Řecká pravoslavná církev
  • Pravoslavná církve, (Carské Rusko, Bulharsko, Srbsko)
  • Osmanská říše (na Balkáně, směs různých náboženství včetně islámu).
Vedení "evidence" obyvatel formou matrik ve výše jmenovaných oblastech buď byla jiná nebo v této formě nebyla žádná. Od kdy se obdobná data shromažďují v těchto oblastech nevím.

Např. Ještě koncem dvacátého století Řecko a Albánie nevedli centrální evidenci pozemků a staveb. Něco jako "Katastr nemovitostí" se v těchto zemích nevedl.


Na tomto obrázku z Wikipedie >>> vidíte, jak bylo Polsko rozparcelováno. 

Zdroj: Wikipedie >>>Zde najdete obrázek stavu Evropa po 1. sv. Válce (nově vzniklé státy) >>>

Dnešní Evropa >>>

        Jak je z map vidět není lehké zjistit, kde hledat dokumenty. Také zde bude důležitá dohoda mezi nástupnickými státy o uložení dokumentů. Například i u nás je po rozpadu Rakouska Uherska možno některé dokumenty nalézt jen v Rakouských archivech (otázka dohod a mezinárodních smluv)

Informace nejsou samozřejmě vyčerpávající a kdokoliv máte informace a chcete se o ně podělit můžete je zde napsat do poznámek pod článkem.


Žádné komentáře:

Okomentovat