Info

Vzhledem k okolnosti, že Google neustále šibuje s obrázkama (fotkama), tak se může stát, že někde v starších článcích nebudou fotky. Každá stránka (záložka) má svou vlastní internetovou adresu a vpravo na stránce je vyhledávání. Pokud najdete nefunkční odkaz v článku napište pod článkem zprávu a já to opravím.

čtvrtek 21. června 2018

Diplomová práce o vývoji naší menšiny v USA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Přírodovědecká fakulta
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

VÝVOJ ČESKÉ MENŠINY V USA
MEZI LETY 1850 A 2006

THE DEVELOPMENT OF THE CZECH MINORITY
IN THE U.S. BETWEEN 1850 AND 2006

Bakalářská práce
Štěpánka Housková

Ukázka co je v DP uvedeno:
"Seznam grafů a obrázků
Graf 1 - Vývoj počtu vystěhovalých osob z Českých zemi do USA (1850-1945)..................... 15
Graf 2 - Vývoj oficiálního počtu vystěhovalých Čechů do USA (1950 - 2008)........................ 18
Graf 3 - Vývoj počtu Čechoslováků, kteří v USA získali trvalý pobyt (1946-2008)..................18
Graf 4 - Počet legálně přistěhovalých Čechů do USA (1993 - 2008).........................................20
Graf 5 - Vývoj počtu Čechů/Čechoslováků v USA mezi lety 1870 a 1980................................23
.....
Graf 8 - Vývoj počtu Čechů ve vybraných státech USA (1870-1900)......................................28
Graf 9 - Vývoj podílu Čechů na celkové populaci Čechů ve státech USA (1920-1950)...........30
Graf 10 - Vývoj počtu Čechů ve vybraných státech USA (1920-1950).....................................30
Graf 11 - Podii Čechů na celé české populaci v USA (1960 a 1970).........................................32
Graf 12 - Počet Čechů ve vybraných státech USA (1960-1980)................................................32
....."

Ukázka jednoho grafu:

Žádné komentáře:

Okomentovat